Tvistlösning inom fastighetsrätt

Svefa erbjuder er ett dedikerat team av specialiserade jurister och civilingenjörer med spetskompetens inom tvistlösning.

Vi hjälper till med strategiska vägval inom processer hos myndighet och i domstol som inbegriper till exempel detaljplaner, exploatering, bygglov, lantmäteri (fastighetsbildning & rättigheter för infrastruktur), intrångsvärdering, strandskydd, och markavvattning. Svefas fastighetsrättsteam är bland annat ledande experter på strandskydd.

Svefa har lång erfarenhet av att hjälpa kommuner, bolag och privata fastighetsägare att framgångsrikt lösa komplexa tvister och har stor kunskap kring hur man bäst går tillväga i olika situationer för att uppnå sina mål. 

Svefas fastighetsrättsteam består av en unik blandning av konsulter med bred expertis och gedigen erfarenhet av samhällsbyggnad. Genom att kombinera Svefas olika kompetenser kan vi anpassa vår rådgivning till varje uppdragsgivares behov och förutsättningar för bästa möjliga resultat.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.