Transaktionsrådgivning

Samhällsfastigheter - Bostäder - Utvecklingsfastigheter

Svefa erbjuder kvalificerade tjänster inom såväl sälj- som köprådgivning när det gäller fastighetstransaktioner. Som en del i landets ledande fastighetsrådgivningsföretag med cirka 200 medarbetare och med 18 kontor förstår vi de lokala delmarknaderna och ser helheten i ditt fastighetsinnehav. I Fastighetsvärlden nr 12 2019 rankades vi som Sveriges ledande rådgivare i regionstäder.

Vi anlitas i affärer som rör allt från större portfölj- och bolagsaffärer till enstaka kommersiella fastighetstransaktioner. Vår marknadsposition byggs upp i nära samarbete med övriga affärsområden och liksom hela Svefa, är vi starka i gränssnittet där det privata möter det offentliga vilket resulterat i förtroendet för några av de största kommunala transaktionerna under de senaste åren både gällande samhällsfastigheter, utvecklingsfastigheter och bostadsportföljer.

I vår rådgivning tar vi ett helhetsansvar från initial strategisk rådgivning och analys, marknadsföring, due diligence och slutförhandling. Med regional och nationell närvaro anpassar vi processen utifrån bedömda investerares profil.

Vi har under åren specialiserat oss på att tillsammans med hela Svefas kompetens optimera fastigheters värde och har omfattande erfarenhet av att involvera ledande kompetens inom plan- och fastighetsbildningsfrågor för att säkerställa våra uppdragsgivares framgång.

Genom samarbete med rådgivare i både Tyskland och Storbritanien kan vi öppna dörrar för svenska investerare som vill bredda sin affärsbas samtidigt som vi hjälper internationella intressenter att komma in på den svenska fastighetsmarknaden.

Vårt erbjudande  är enkelt: Vi ger dig tillgång till rätt kompetens och rådgivare som förstår din marknad – oavsett var du vill investera.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.