2021 – Ett historiskt år för fastighetsaffärer

Fastighetsåret 2021 slutade på en historisk all-time-high nivå. Det visar den senaste sammanställningen avseende transaktionsvolymerna på den svenska fastighetsmarknaden från Svefa, hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare. Enligt Svefas uppgick den totala transaktionsvolymen 2021 till cirka 290 miljarder kronor (cirka 195 mdkr 2020). Det är en ökning med nästan 50 procent jämfört med föregående år. Den totala transaktionsvolymen inklusive uppköp och sammanslagningar omfattade hela 400 miljarder kronor.

2021 startade i full fart även om transaktionsvolymen i januari var lägre än motsvarande period föregående år. De följande 11 månaderna slog 2021 år 2020 i volym, varje månad. Redan efter kvartal två spådde Svefa att det skulle bli ett rekordår för fastighetsaffärer. April, juni, september och december är månader som sticker ut volymmässigt och slog 2020 med råge.

”Vi konstaterade redan efter Q2 att 2021 skulle bli urstarkt och året landade på ett historiskt all-time-high. Enligt Svefas sammanställning uppgick volymen för 2021 till cirka 290 mdkr” säger Katrin Wallensjö, Affärschef Analys på Svefa.

 ”Transaktionsvolymen ökade med totalt cirka 50 procent 2021 jämfört med samma period föregående år då volymen uppgick till cirka 195 mdkr; Inklusive utköp och sammanslagningar på börsen var volymen cirka 400 mdkr. Transaktionsvolymen i december ökade med hela 40 procent 2021 jämfört med 2020. Vår analys av de olika segmenten visar att volymen inom bostadssegmentet i stort sett dubblerats jämfört med föregående år”, fortsätter Katrin Wallensjö. 

Svefas tolkning är att det gynnsamma investeringsklimatet i form av låga räntor och låga finansieringskostnader kommer att bestå en tid. Vår uppfattning är att 2022 kommer att bli ett år med hög transaktionsattraktivitet. Men det finns det orosmoln på himlen som kan påverka utvecklingen negativt. Till exempel det instabila säkerhetsläget i Ukraina och stigande räntor på grund av inflation,” avslutar Katrin Wallensjö.

Här är den fullständiga analysen med uppdelning per segment inklusive grafer.

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.