Svefa anställer åtta nya konsulter samt etablerar kontor i Karlskrona och Halmstad

För att möta den ökande efterfrågan på Svefas tjänster, och för att befästa sin position som hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare, har Svefa anställt åtta nya konsulter samt etablerar kontor i Karlskrona och Halmstad. Genom etableringarna finns nu Svefa representerat på 18 orter från Luleå i norr till Malmö i söder.

Den lokala närvaron och djupa kunskapen om fastighetsmarknaderna i respektive region är en av Svefas starkaste konkurrensfördelar. De två nya kontoren kommer att kunna erbjuda hela Svefas breda palett av tjänster. 

Samtidigt med etableringarna av de nya kontoren rekryteras även åtta konsulter inom Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling, Förvaltningsrådgivning, Värdering & Analys, Skog & Lantbruk samt Transaktionsrådgivning.

Svefas Vd, Mikael Lundström säger i en kommentar:

”Med rekryteringarna av åtta nya konsulter och etableringarna av kontor i Karlskrona och Halmstad stärker vi ytterligare vår position som hela Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare. Den fördel vi har med en lokal närvaro och en stark organisation bestående av över 180 mycket kompetenta konsulter innebär att vi kan ge våra kunder de bästa förutsättningarna för att göra bra affärer.”

Nya konsulter hos Svefa

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling har rekryterat två nya konsulter; Sara Jakobsson och Anna Sahlin. Sara kommer senast från en tjänst som fastighetschef på region Halland och har tidigare bland annat arbetat som mark- och exploateringschef på Halmstad kommun. Sara har en gedigen erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfastigheter som såväl stadsbyggnadsfrågor i stort. Anna Sahlin är Lantmätare (KTH) i grunden och har en gedigen erfarenhet av projektledning av stadsbyggnadsprojekt och övriga mark och exploateringsfrågor. Anna kommer närmast från en roll som projektansvarig för stadsutvecklingsprojektet Ursvik.

Förvaltningsrådgivning har rekryterat tre nya konsulter; Åsa Bengtsdotter, Lars Dahlquist samt Peter Hiti. Åsa är fastighetsekonom med 12 års erfarenhet av förvaltning av samhällsfastigheter och kommer närmast från Fasticon och ett konsultuppdrag för Nykvarns kommun. Lars är senior upphandlingskonsult med lång yrkeserfarenhet, specialiserad på entreprenadupphandling. Han kommer närmast från egen verksamhet. Peter är senior förvaltningsrådgivare, verksam i branschen sedan 15 år och kommer närmast från LEB System och en roll som marknadschef och verksamhetsutvecklare.

Värdering & Analys har rekryterat Martin Rydberg som ny seniorkonsult. Martin har 15 års branscherfarenhet från bland annat CBRE och han har de senaste tio åren arbetat som fastighetsvärderare för SBAB. 

Skog & Lantbruk har rekryterat Mathilda Hansson som ny Affärschef Norr. Matilda är jägmästare och kommer senast från ett regionansvar inom Norrskog och har tidigare även haft olika ledande befattningar inom SCA.

Transaktionsrådgivning har rekryterat Fredrik Bæckström som ny konsult. Fredrik har erfarenhet från JLL och Nordisk Renting. Fredrik är civilekonom från Linköpings Universitet och kommer närmast från CBRE där han arbetat som analytiker på Capital Markets.

För ytterligare information och kommentarer 

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.