Gemensamt budskap från Fastighetsvärderingsbranschen och de ledande bankerna om värderingar och hållbarhetsfrågor

Fredagen den 29 april träffade Sveriges ledande fastighetsvärderingsföretag CBRE, Cushman & Wakefield, Forum Fastighetsekonomi, Newsec, Savills och Svefa representanter från Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank för att diskutera hållbarhetsfrågor ur ett värderingsperspektiv. Mötet är en fortsättning på det initiativ som togs av Svefa och Cushman & Wakefield i höstas för att gemensamt identifiera behoven och förhållningssätten framåt vad gäller klimatpåverkan och tillhörande risker för fastighetsvärdena.

Det gemensamma budskapet från mötet är ett utökat behov av information kring klimatrisker för att tidigt kunna identifiera vilka faktorer som marknaden ser som värdepåverkande. Diskussionen berörde certifieringar, översvämning och erosionsrisker, cirkulära material, energiförbrukning, kommande EU-regelverk och rapporteringspåverkan idag från vad gäller t ex taxonomi och de nya klimatdeklarationerna. Bankernas arbete med att klimatklassificera sina portföljer och efterföljande fokus på omställningshastighet kommer få påverkan inom fastighetsbranschen 

Fastighetsbranschen är en sektor vars bidrag är av central betydelse för arbetet med att ställa om till ett hållbart och cirkulärt samhälle. För att lyckas krävs att branschen samarbetar med finansieringssektorn och parterna tydliggör behov och delar med sig av kunskap framöver.

Hela fastighetsbranschen måste arbeta och bidra konkret för att hantera utma-ningarna med omställningen till ett hållbart samhälle. Därför är det här initiativet mellan de ledande värderingsaktörerna och bankerna så viktigt. Utvecklingen går otroligt snabbt och intresset för frågorna har ökat markant jämfört med ett halvår sedan. Men vi ser också att det finns en stor skillnad på kunskapsnivån i branschen och det är vår uppgift tillsammans som ledande bolag att gå i bräschen” säger Jan Tärnell, Affärsområdeschef Svefa Värdering & Analys.

För ytterligare information och kommentarer 

Jan Tärnell

Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23 jan.tarnell@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.