Nu är implementeringen av Norrtälje Sjukhus framtida tekniska drift och förvaltning klar

Svefa har under 2021 arbetat med att upphandla teknisk drift och förvaltning för fyra av Locums sjukhus. Först ut var Norrtälje sjukhus där upphandlingsprocessen blev klar i somras. Det nya avtalet påbörjades 1 december 2021 och under hösten har Svefa bistått Locum i rollen som beställarstöd i ett intensivt implementeringsprojekt.

Implementeringsuppdraget har varit framgångsrikt och vi, tillsammans med Locum, har redan inlett arbetet med nästa implementering. Vi har stor nytta av att vi, i arbetet med Norrtälje Sjukhus, satt en väldigt bra grundstruktur som vi kommer att återanvända” säger Henrik Engqvist, senior Projektledare, Svefa Förvaltningsrådgivning. 

En särskilt utmanande aspekt i dessa upphandlingar är att samtliga entreprena-der omfattas av den nya säkerhetslagstiftningen som är betydligt mer omfattande och detaljerad än tidigare. 

Svefa har god kompetens av att implementera säkerhetsklassade avtal och vi har hjälpt Locum att säkerställa framdrift genom hela projektet utifrån en överenskommen projektplan så att driftsättningen av de nya avtalen fungerar från dag ett”, fortsätter Henrik Engqvist.

Svefas roll i projektet har bland annat varit att säkerställa att en objektanpassad kvalitets- miljö- och arbetsmiljöplan tagits fram samt att ta fram arbetsrutiner" avslutar Henrik Engqvist.

Nästa steg i Locums omfattande projekt med nya entreprenadavtal för teknisk drift och förvaltning är implementeringen av Karolinska Sjukhuset Solnas nya avtal. Detta arbete har redan inletts och beräknas vara färdigt under första halvåret 2022.

För mer information och kommentarer

Henrik Engqvist

Förvaltningsrådgivning

010-603 87 39 henrik.engqvist@svefa.se
Sara Jacobsson

Affärsområdeschef Förvaltningsrådgivning

010-603 87 49 sara.jacobsson@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.