Svefa Transaktionsrådgivning rekryterar Sissel Andersson och Mia Lagerqvist

För att möta den ökande efterfrågan på Svefas tjänster och rådgivning avseende transaktionsrådgivning har Svefa anställt Sissel Andersson och Mia Lagerqvist som seniora projektledare.

Rekryteringarna är en del av Svefas offensiva tillväxtsatsning som inneburit att Svefa hittills under året totalt rekryterat 40 nya konsulter till Svefas alla tjänsteerbjudanden.

Sissel Andersson är civilingenjör från LTH och kommer närmast från en tjänst som Senior Associate, transaktion på Croisette Real Estate Partner.

Mia Lagerqvist är utbildad jurist och fd. advokat med branscherfarenhet från bland annat Advokatfirman Glimstedt och Redito. Hon kommer närmast från Croisette Real Estate Partner. 

Mikael Lundström, vd Svefa säger i en kommentar:

”Jag är väldigt glad att Sissel och Mia valt att komma till oss. De är två mycket starka tillskott till vårt professionella team inom Transaktionsrådgivning. Vi håller ett högt tempo och har en tydlig tillväxtstrategi. 

Det är också mycket glädjande att vi hittills lyckats rekrytera hela 40 nya professionella konsulter och projektledare. Det är ytterligare ett bevis för styrkan i vårt erbjudande och det befäster vår position som hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare.”

Sissel Andersson och Mia Lagerqvist har tillträtt sina tjänster.

För ytterligare information och kommentarer 

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.