Svefa skapar dedikerat team inom strategisk stadsutveckling

För att möta den ökande efterfrågan på tjänster och rådgivning inom strategisk stadsutveckling skapar Svefa ett dedikerat team av erfarna konsulter med specialistkompetens från Svefas hela erbjudande inom samhällsutveckling. Svefa tillför dessutom ytterligare kompetens till det nya teamet genom att rekrytera Susanna Stenfelt som seniorkonsult.

Svefa har, med sin unika position och erfarna konsulter med specialistkompetenser, utvecklat en effektiv helhetsmodell för strategisk stadsutveckling. Modellen innebär ett tydligt värdeskapande under samtliga skeden av stads-utvecklingsprocessen från vision till färdigutvecklade byggrätter.

”Det är Svefas storlek och bredd av samlade specialistkompetenser som gör att vi kan kombinera affärsutveckling och stadsutveckling för att ta fram genomförbara visioner. Vårt nya, dedikerade, team har förmågan att väga in alla intressenters krav för att skapa både hållbara livsmiljöer och säkerställa ekonomisk hållbarhet i ett föränderligt samhälle,” säger Helena Dalhamn, Affärs-områdeschef Svefa Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling.

”Jag är mycket glad över att få hälsa Susanna Stenfelt välkommen till vårt nya team för strategisk stadsutveckling. Hon kommer att, med sin gedigna erfarenhet och kompetens av att driva komplexa detaljplaneprojekt, vara ett mycket bra tillskott till Svefa,” säger Oskar Pihl, Affärschef Svefa Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling.

Svefas team för strategiska stadsutveckling består initialt av Jörgen Hermansson, Elisabeth Attebrandt, Lars Svensson, Linn Grönlund, Marcus Nordlund, Malin Runberg och Susanna Stenfelt. Genom teamets unika sammansättning kombinerar vi kompetens från privata utvecklingsbolag, kommunal stadsbyggnad, stadsplanering och den privata fastighetsägarsidan.

Susanna Stenfelt är en mycket erfaren och kompetent planeringsarkitekt med stor erfarenhet av att driva och genomföra komplexa detaljplaneprojekt. Hon kommer närmast från en tjänst som planarkitekt på Stockholms stadsbyggnadskontor. Där har hon ansvarat för detaljplaner för, bland annat, Klara City View, nya Sturegallerian och Beckholmen. 

Susanna Stenfeldt tillträder sin tjänst den 11 april.

För ytterligare information och kommentarer, vänligen kontakta

Helena Dalhamn

Affärsområdeschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 28 helena.dalhamn@svefa.se
Oskar Pihl

Affärschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 87 01 oskar.pihl@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.