Strategisk Rådgivning

Med ledande ämnesexperter, geografisk närvaro och förståelse för både det privata och offentliga är vi Sveriges ledande rådgivare avseende fastighetsrelaterade frågeställningar.

Med närvaro på fastighetsmarknaden i hela Sverige, vår breda kompetens och marknadens bästa databaser erbjuder vi kvalificerad rådgivning och heltäckande analyser. Vi identifierar affärsmöjligheter och tar fram beslutsunderlag för din verksamhet – oaktat om du är privat eller offentlig uppdragsgivare.

Ett projekt består sällan av enbart en uthyrning, en detaljplaneprocess, en analys, en transaktion eller en värdering. Vi agerar rådgivare i uppdrag som inkluderar samtliga dessa moment. Det är det vi menar är - idé till genomförande - och som skapar värde för dig som kund.


Analys

Vi erbjuder marknadsanalyser i tidiga skeden till strategiska analyser av fastighetsportföljer inför affärskritiska beslut.

Tillsammans har vi stor erfarenhet av att på kort tid sätta samman projektorganisationer för olika typer av komplexa fastighetsutredningar med gedigen erfarenhet av och specialistkompetenser för fastighetsutredningar i tidiga skeden samt strategisk planering och utveckling av såväl privata som offentliga och allmännyttiga fastighetsinnehav. Vår analys och rådgivning skräddarsys för att möta kundens specifika utmaningar och behov.


Corporate Solutions

Med fokus på rörelsedrivande bolag som använder fastigheter som en stödresurs för en annan kärnverksamhet tar vi inom Corporate Solutions ett helhetsansvar för kundens hela fastighetsrelaterade behov. Utifrån kundens specifika situation har vi möjlighet att sätta ihop utförandeteam som inkluderar just den kompetensmix som ett framgångsrikt utförande kräver. Allt med utgångspunkten att tillskapa värde för kunden. Som kund på Svefa har du alltid en tydlig projektledare som sköter all samordning och gör arbetet och beslutsfattandet enkelt och mer strukturerat.


Fastighetsrätt

Svefa erbjuder er ett dedikerat team av specialiserade jurister och civilingenjörer med spetskompetens inom fastighetsrättens alla delar.

Svefa har lång erfarenhet av att hjälpa offentliga aktörer, bolag och privata fastighetsägare att framgångsrikt lösa komplexa problem och har stor kunskap kring hur man bäst går tillväga i olika situationer för att uppnå sina mål. 

Genom att kombinera Svefas olika kompetenser kan vi anpassa vår rådgivning till varje uppdragsgivares behov och förutsättningar för bästa möjliga resultat.


Förvaltningsrådgivning

Förvaltningsrådgivning har ett unikt helhetserbjudande och en specifik spetskompetens för värdeskapande förvaltning som ger effektiva, hållbara och utvecklande resultat. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att säkerställa genomförbarhet.

Genom att kombinera lång erfarenhet, djup och bred branschkunskap med moderna digitala lösningar kan vi ge vi ge konkreta verktyg, metoder och resultat som fungerar i dagens och framtidens fastighetsförvaltning. Vi kombinerar vårt oberoende med branschledande kunskap inom regelverk för fastighetsförvaltning och tjänsteentreprenader, såsom ABFF, Aff, ABK, ABT. Våra kunder får både tryggheten i regelverken och en behovsanpassad rådgivning. Oavsett om din fastighet ännu inte är uppförd, i löpande förvaltningen eller om behov uppstår till följd av en specifik händelse.


Transaktionsrådgivning

Samhällsfastigheter - Bostäder - Utvecklingsfastigheter

Svefa erbjuder kvalificerade tjänster inom såväl sälj- som köprådgivning när det gäller fastighetstransaktioner. Som en del i landets ledande fastighetsrådgivningsföretag med cirka 200 medarbetare och med 18 kontor förstår vi de lokala delmarknaderna och ser helheten i ditt fastighetsinnehav. I Fastighetsvärlden nr 12 2019 rankades vi som Sveriges ledande rådgivare i regionstäder.

Vi anlitas i affärer som rör allt från större portfölj- och bolagsaffärer till enstaka kommersiella fastighetstransaktioner. Vår marknadsposition byggs upp i nära samarbete med övriga affärsområden och liksom hela Svefa, är vi starka i gränssnittet där det privata möter det offentliga vilket resulterat i förtroendet för några av de största kommunala transaktionerna under de senaste åren både gällande samhällsfastigheter, utvecklingsfastigheter och bostadsportföljer.

I vår rådgivning tar vi ett helhetsansvar från initial strategisk rådgivning och analys, marknadsföring, due diligence och slutförhandling. Med regional och nationell närvaro anpassar vi processen utifrån bedömda investerares profil.

Vi har under åren specialiserat oss på att tillsammans med hela Svefas kompetens optimera fastigheters värde och har omfattande erfarenhet av att involvera ledande kompetens inom plan- och fastighetsbildningsfrågor för att säkerställa våra uppdragsgivares framgång.

Genom samarbete med rådgivare i både Tyskland och Storbritanien kan vi öppna dörrar för svenska investerare som vill bredda sin affärsbas samtidigt som vi hjälper internationella intressenter att komma in på den svenska fastighetsmarknaden.

Vårt erbjudande  är enkelt: Vi ger dig tillgång till rätt kompetens och rådgivare som förstår din marknad – oavsett var du vill investera.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.