Portföljanalys

Vi hjälper dig optimera din avkastning.

Analys av fastighetsinnehavet i syfte att optimera avkastningen och effektivisera förvaltningen samt som underlag för beslut om förändringar i portföljen och/eller i ägande- och förvaltningsstrukturen. Resultatet av analysen ligger till grund för vilken fastighetsstrategi som ska utformas och innehåller förslag på vilka fastigheter som långsiktigt bör ägas, utvecklas eller avyttras.

Analysen genomförs i nära samarbete med ledande rådgivare inom fastighetsekonomi, fastighetsbildning, fastighetsrätt, fastighetsutveckling och samhällsbyggnad. Vi kombinerar de kompetenser som skapar värde för dig som kund.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.