Löpande förvaltning

Säkerställ att befintliga förvaltningen är optimal

Optimerad förvaltning

Ofta gör man en statuskontroll av en byggnad i samband med att en entreprenad avslutas eller att en fastighet förvärvas, men detta kan med fördel även genomföras löpande, med fasta intervaller, för att säkerställa att fastigheten sköts optimalt. För att ge maximalt värde bör en statuskontroll kopplas till en förvaltningsstrategi och en förvaltningsplan. Genom att ha kompetens inom både förvaltning, organisationsuppbyggnad och teknik kan alla centrala aspekter utvärderas och analyseras.

Rätt organisation

Att genomföra en organisationsutveckling innebär att många komplexa frågeställningar och perspektiv måste hanteras och genomförandet sker på ett strukturerat och genomtänkt sätt. En viktig parameter i detta är att utgå ifrån relevanta fakta, krav på verksamheten, framtida mål och visioner etc.

Svefa har under de senaste åren varit delaktiga i över 150 organisationsutredningar och genomförande, av olika karaktär och storlek, och vet att vi göra stor skillnad vid organisationsförändringar.

Digitalisering och förvaltning

Digitalisering av och i förvaltningen är en framgångsfaktor som kan skapa stora värden.   Mängder av informationskällor levererar stora mängder data som ska hanteras för att affärsnytta av olika investeringar ska bli realitet. Det finns många uppfattningar om vad digitalisering är, beroende på vem man frågar, men det vi med säkerhet kan säga är att digitaliseringen kommer att kräva nya arbetsprocesser, anpassad organisation samt uppdaterade förvaltningsstrategier och projekteringsanvisningar. Med vår unika kompetensbredd kan vi erbjuda rådgivning och strategier mot mer digitaliserad förvaltning.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.