Nu lanserar vi Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog 2022

Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog är den mest omfattande genomgången av utvecklingen på Sveriges skogsfastighetsmarknad.

För sågverksindustrin kom 2021 att gå till historien som ett år med rekordhög lönsamhet. Den amerikanska ekonomin var urstark och agerade draglok åt stora delar av världen, inklusive svenska sågverk. En kraftigt ökad efterfrågan under våren med rekordpriser gav en fantastisk start på året och flera sågverk gjorde extra produktionsinsatser men runt sommaren avtog efterfrågan och när hösten kom drog många sågverk istället ner produktionen för att möta fallet i efterfrågan. Nu är lagersituationen mer normal och för skogsägarna har därmed utsikterna om höjda råvarupriser sjunkit.

För skogsägarna har granbarkborrens härjningar fortsatt ytterligare ett år. Skogsstyrelsens bedömning är att insekten hade mer gynnsamma föryngringsförutsättningar under sommaren 2021 än 2020, varför det finns många skäl för skogsägare att återigen besöka sina granskogar och leta borrmjöl och kådtårar.

För skogsfastighetsägarna innebar 2021 fortsatt stigande priser på skogsmark över hela landet. Den största ökningen står norra Sverige för med en genomsnittlig uppgång på 17 procent medan landet som helhet ökade 10 procent. Även transaktionsvolymen markerar tydligt ett ökat intresse för den svenska skogen, här ser vi en total ökning på 29 procent för riket och hela 45 procent i norra Sverige. Svefa noterar även att prisutvecklingen för skogsfastigheter som kan förvärvas av juridisk person fortsätter att utvecklas kraftigt. säger Paul Nord, Affärsområdeschef Skog & Lantbruk Svefa.

Fyll i formuläret till höger för att ladda ned ditt exemplar av den fullständiga rapporten ”Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog 2022” 

För mer information eller kommentarer, vänligen kontakta:

Paul Nord

Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

010-603 86 92 paul.nord@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.