Uppköp, utköp och sammanslagningar, fastighetsåret 2021 är på väg att skapa historia

Fastighetsåret 2021 ser ut att nå historiska nivåer. Det visar den senaste sammanställningen avseende transaktionsvolymerna på den svenska fastighetsmarknaden från Svefa, hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare. Enligt Svefas bedömning uppgår den totala transaktionsvolymen de tre första kvartalen till dryga 240 mdkr, och tempot är fortsatt högt.

Hittills har fastighetsåret kantats av den ena storaffären efter den andra. Stora uppköp och sammanslagningar har skett och konsolidering verkar vara den trend som kommer att prägla detta år.

Att 2021 kommer att bli urstarkt, det konstaterade vi redan efter Q2 och det ser mycket riktigt ut som att vi går mot ett historiskt rekordår för fastighetstransaktioner. Enligt Svefas preliminära sammanställning, som avser affärer över 10 mkr exklusive strukturförändringar på börsen, bedöms volymen för Q1-Q3 2021 till drygt 190 mdkr.

Den transaktionsvolymen ska jämföras med samma period föregående år då volymen summerades till cirka 112 mdkr. Vilket är en ökning på hela 70 procent. Inkluderar vi även utköpen och sammanslagningarna på börsen uppgick volymen till över 240 mdkr.

I Svefas analys av utfallet under oktober månad 2021 summerar vi transaktionerna till cirka 12–13 miljarder vilket är i nivå med 2020. Det verkar alltså som om 2021 håller tempot.

I början av november stod det klart att Castellum förvärvar Kungsleden. Den transaktionen är därmed årets hittills största affär. Det blir intressant att följa återstoden av året då Q4 historiskt varit ett väldigt starkt kvartal. 

Tittar vi på trender ser vi att Q1-Q3 2021 är förvånande likt helåret 2020 i fördelningen mellan fastighetstyper.

Obs: grafen för Q1 - Q3 2021 är exklusive Akeliusaffären 
samt de börsnoterade förvärven. 

Oaktat Akeliusaffären, som driver upp andelen bostäder för perioden Q1 – Q3 2021, är fördelningen mellan lokalslagen förhållandevis lik helåret 2020, men med en viss ökning av andelen köp av special- och samhällsfastigheter.  Bostadssegmentet utgör största segment med omkring en tredjedel av den totala affärsvolymen. 

 

Tillgången på kapital och låga finansieringskostnader bedöms fortsatt gynna fastighetsmarknaden. Många funderar på hur  en ökad inflation och höjda räntor kommer att påverka marknaden. Men trots hot om höjda räntor är marknaden glödhet. Vi har ännu inte sett någon direkt påverkan av detta. Men det är klart att blir finansieringen dyrare kommer fastighetsaffärer att påverkas. Ökad inflation brukar dock även medföra att hyrorna följer med uppåt och blir högre. De goda förutsättningarna bedöms kvarstå inom den närmaste framtiden vilket talar för en fortsatt het fastighetsmarknad framgent.

Den väldebatterade frågan om kontorens framtida roll och dess atraktivitet som investeringsobjekt är vi inte särskillt oroliga för. Vi ser i vår roll som rådgivare att intresset för kontor består, det ska bli spännande och se om det blir stora förändringar i lokalnyttjandet.

//Katrin Wallensjö, Affärschef Analys, Svefa

För mer information eller kommentarer, vänligen kontakta

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.