Samhällsbyggnad

Från strategi till genomförande.

Inom samhällsbyggnad arbetar vi tillsammans med kommuner, myndigheter, privata exploatörer och markägare. Vårt syfte är att alltid se till att leverera tjänster och produkter som är genomförbara, hållbara och förankrade såväl politiskt som i marknaden och hos medborgarna.

Vi stödjer våra uppdragsgivare med att vara projektledare för hela plan- och genomförandeprocessen till att vara rådgivare och utförare av enskilda moment. I våra uppdrag nyttjar vi vår breda kompetens och erfarenhet inom samhällsplanering, fastighetsekonomi och fastighetsjuridik. En av våra styrkor är att vi lyfter in vår erfarenhet från genomförandeskedena in i de tidiga planeringsskedena. 

Flera av våra konsulter har arbetat inom offentlig sektor och har god förståelse för den politiska processen. Vi arbetar med uppdrag åt framförallt kommuner och myndigheter, men även åt fastighetsägare, exploatörer och byggföretag.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.